Primavera

Sponsorujemy

Firma Primavera wspiera również działalność sportową, rozrywkową i artystyczną, sponsorujemy:

Sponsorujemy także wiele inicjatyw oraz zawodów szkolnych i studenckich.