Primavera

Zaangażowanie społeczne

Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, a także na rzecz instytucji pełniących szczególną misję społeczną. Instytucje, z którymi współpracujemy to: